Tây Nguyên và những ký ức văn chương

Chiến thắng Buôn Ma Thuột tháng 3/1975 đã mở màn thắng lợi cho chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng, thúc đẩy nhanh tiến trình của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 45 năm sau ngày giải phóng, Tây Nguyên đã “thay da đổi thịt” với những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, lịch sử đi qua, nhưng ký ức còn ở lại... Trong những trang sử đó, trong bền bỉ những ký ức hào hùng đó, còn có cả văn chương…