Tranh của thi sĩ Bùi Giáng

Khi nói đến tranh của thi sĩ Bùi Giáng (17/12/1926-7/10/1998), hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên. Vì thực tế số người biết Bùi Giáng có vẽ tranh đã không nhiều, được xem tranh trực tiếp càng ít, số tranh còn lại ngày nay cũng chẳng là bao, lại tản mác đây đó...