Diện mạo văn xuôi Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, đất đai màu mở, hoa trái xanh tươi mà còn là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có phù sa văn hóa đa dạng, phong phú ẩn tàng nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, góp phần quan trọng trong việc hình thành bản sắc văn hóa và tình tự dân tộc trong hành trình mở cõi đã ăn sâu trong tâm thức biết bao con Lạc cháu Hồng mà dù đi bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, là người Việt Nam, không ai không mang trong mình nỗi nhớ về vùng đất đáng yêu này...