Tổ chức tọa đàm khoa học về đại thi hào Italy Dante Alighieri tại Việt Nam

Kỷ niệm 700 năm ngày mất đại thi hào Dante Alighieri, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Đại sứ quán Italy tại Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học để tôn vinh, khẳng định giá trị nhiều mặt, to lớn của tác phẩm Thần khúc và vị trí của Dante Alighieri trong nền văn hóa nhân loại nói chung, văn hóa, văn học Italy nói riêng.