May 18, 2024, 8:44 am

Thư toà soạn

Bạn đọc, bạn viết  thân mến!

Những khoảng khắc cuối cùng của năm 2023 đang trôi nhanh. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới 2024 - Năm Giáp Thìn. Thay mặt Ban biên tập và tập thể những người đang làm việc tại báo Văn nghệ, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc, bạn viết trong và ngoài nước lời chúc mừng năm mới, chúc tất cả chúng ta bước vào năm Giáp Thìn với khát vọng mới, khí thế mới, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui sáng tạo.

Năm 2023, tờ báo mà các bạn yêu mến đã  hoàn thành trọn vẹn Chương trình hành động Năm kỉ niệm báo Văn nghệ, 75 năm ra  số báo đầu tiên. Trên măng séc của tờ báo đã xuất hiện dòng chữ Năm thứ 76 với niềm tự hào và kiêu hãnh của các thế hệ những người làm báo Văn nghệ và cả các thế hệ bạn đọc, bạn viết. Chúng ta đã có thể cùng nhau nói rằng trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành của tờ báo, chúng ta đã đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và sau đó là một chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh lịch sử mới - đất nước đã thống nhất một nhà, non sông liền một giải.

Ngày hôm nay, chúng ta lại đang kiêu hãnh cùng nhân dân cả nước bước vào một chặng đường mới với mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng hệ giá trị văn hoá, con người Việt Nam trong thời đại mới để đến năm 2045, khi cả dân tộc bước vào năm kỉ niệm lần thứ 100 ngày ra đời thể chế Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Nay là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đất nước ta sẽ trở thành một quốc gia giàu mạnh, phồn vinh, đứng trong hàng ngũ những quốc gia phát triển trên thế giới, nhân dân ta thực sự ấm no, hạnh phúc.

Trong công cuộc chinh phục những đỉnh cao mới với mục tiêu xây dựng những giá trị mới của dân tộc, của văn hoá con người Việt Nam trong thời đại mới, văn hoá nghệ thuật được Đảng và nhà nước ta đặt vào vị trí nền tảng để không chỉ thực hiện được lời dạy của lãnh tụ Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” mà còn tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh ngày càng to lớn để dân tộc và đất nước có thể bứt phá với tốc độ cao, vững chắc để dân tộc Việt Nam ta sẽ thực sự “hoá rồng” trong kỉ nguyên mới.

 Từ vị thế ấy, báo Văn nghệ đã sẵn sàng cùng bạn viết, bạn đọc của mình bước vào một thời kì phát triển mới với khát vọng và quyết tâm lớn. Chúng tôi hi vọng, năm 2024 sẽ là một năm bản lề đầy hi vọng. Rất mong bạn đọc, bạn viết hãy sát cánh cùng chúng tôi để tờ báo của chúng ta ngày càng xứng đáng với vị trí một trong những diễn đàn lớn quan trọng nhất của đất nước, đóng góp xứng đáng vào cuộc bứt phá để đi tới một tương lai sáng lạn cho nền Văn hoá Việt Nam trong thời đại công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chúc các bạn hạnh phúc và thành công!                                                                                      

VĂN NGHỆ


Có thể bạn quan tâm