February 26, 2024, 11:21 am

Đọc thơ trên văn nghệ

Thơ Đoàn Trọng Hải

Em nhắn tin trên zalo: “Cuộc đời nhạt quá!” Đêm nay ...

Thơ Vũ Xuân Hoát

Những bài ca mê tưởng thế hệ tôi Tự biên diễn tuổi rừng sâu váng nhịp ...

Thơ Nguyễn Ngọc Tung

Chất độc màu da cam Cướp đi cả lá cả cành ...

Thơ Lê Thiếu Nhơn

Sự tử tế càng ngày càng bị đẩy vào tuyệt lộ Tôi tập làm quen với màu cúc trái vụ,.. ...

Thơ Nguyễn Công Bình

Núi đứng cheo leo trập trùng Hồng Lĩnh... ...

Thơ Đinh Ngọc Diệp

- A men! A men! Lời nguyện cầu nơi Thánh đường đêm ...

Thơ Đỗ Thượng Thế

Dìm mặt trời xuống chân cầu ai còn thấy hàng cây đốt lửa ...

Thơ Lê Tuyết Lan

Ta biết từ mỗi cơn bấc đau đêm sâu chướng trong từng giọt khuyết ...

Thơ Vân Phi

Thì thôi nhé, tháng năm là vô tận trọ một đêm say khướt với trăng buồn... ...

Thơ Hà Huy Hoàng

Con chưa lần viết cho Cha Một câu thơ để gọi là... Cha ơi! ...

Thơ Nam Thanh

Anh không rõ em bước từ hoa ra hay hoa nhập vào người... ...

Thơ Hải Thanh

Sau tiếng khóc chào đời Con bừng mắt... ...