April 17, 2024, 6:48 am

Lý luận phê bình

Hanoi Ad Hoc: Một quan điểm về thành phố – bảo tàng

Hanoi Ad Hoc, một dự án về sự phát triển của Hà Nội, được kể dưới góc nhìn thú vị của những người tr ...

Văn học Việt Nam dịch ra tiếng nước ngoài: Một ví dụ nhìn từ Ba Lan

Ngày 23 tháng 10 năm 2023, tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Ba Lan thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ ...

Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do nhìn từ lí thuyết trường văn học

Những năm gần đây, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước, lĩnh vực nghiên cứu văn học ...

Để người làm nghệ thuật bớt trăn trở về nhuận bút, thù lao

Vấn đề nhuận bút, thù lao cho biên kịch, đạo diễn… các sản phẩm nghệ thuật thực hiện từ vốn ngân sác ...

Hoạt động nghệ thuật biểu diễn: Từ chính sách đến thực tiễn*

Ngày 21-8-1997 là thời điểm lần đầu tiên Chính phủ ban hành văn bản chính thức về xã hội hóa (XHH) h ...

Kí ức và văn học - cộng sinh trong sáng tạo*

Trong thần thoại Hy Lạp, cuộc hôn phối của thần Zeus và nữ thần Mnemosyne (nữ thần Kí ức) đã sinh ra ...

Vì sao tiếng Việt không cùng nguồn gốc với tiếng Hán?

Mối quan hệ giữa tiếng Việt với tiếng Hán là mối quan tâm lớn xưa nay của người Việt và là đối tượng ...

Lấp khoảng trống trong phê bình Văn học nghệ thuật

Tọa đàm khoa học "Đào tạo đội ngũ sáng tác và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong các t ...

Sự thật của lịch sử và hư cấu lịch sử như thế nào?

Vấn đề không chỉ ở bộ phim mà nó còn liên quan đến các vấn đề khác như nghiên cứu lịch sử thế nào? p ...

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo tác phẩm hay

“Làm thế nào để sáng tạo được tác phẩm hay”? Đó là câu hỏi trăn trở của các văn nghệ sĩ trong Hội th ...

Sự phi lý của luận điệu xuyên tạc “thơ cách mạng kháng chiến chỉ là thơ minh họa chính trị”

Thơ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946-1975) đã th ...

Đẳng cấp nhà văn

Nhớ một lần, tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX, nhà thơ Hữu Thỉnh bỗng hỏ ...