April 17, 2024, 7:00 am

Lý luận phê bình

Bác Hồ với văn học dân gian

Cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ là cuộc đời, sự nghiệp của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời là ...

Hội nhập văn chương nhìn từ hiện tượng Hồ Anh Thái

Việc dịch và giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài, theo Hồ Anh Thái, “không chỉ là chuyện của n ...

Vùng không gian văn hóa Nam Mĩ mênh mông

Nằm trong nhóm những tác phẩm cố nhà văn Luis Sepúlveda viết cho thiếu nhi, Chuyện con chó tên là Tr ...

Phê bình Văn học nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Một hiện thực đáng buồn. Có thể nói như thế về thực trạng của phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Na ...

Không có "trạng thái", AI sẽ "nuốt" hết mọi giá trị của nghệ thuật

- Thưa hoạ sĩ Đào Hải Phong, suốt hơn 30 năm qua, tôi thấy đề tài trong tranh của anh không có nhiều ...

Dấu ấn nữ quyền trong một số tác phẩm văn học đương đại đề tài lịch sử

Sự xuất hiện đông đảo và thành công của một loạt nhà văn nữ đã mang đến cho văn học đương đại Việt N ...

"Phụ nữ tân văn" và các thể nghiệm văn chương - xã hội của báo chí Việt Nam những thập niên đầu thế kỉ XX

Trước năm 1930, ở Việt Nam có rất ít báo quốc ngữ dành riêng cho nữ giới, mặc dù lúc này tư tưởng ca ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các ...

"Tội lỗi" và sự tầm thường của cái ác

Trong cuốn sách gây tranh cãi Eichmann ở Jerusalem (Hiếu Tân dịch, Bùi Văn Sơn Nam hiệu đính, Nxb Tr ...

Một không gian văn học " xa mà gần, gần mà xa"

Đến nay, việc gọi tên văn học Việt Nam sau 1986 là “văn học đổi mới” hay “văn học thời kỳ đổi mới” x ...

Di sản văn thơ Cách mạng mùa thu 1945*

Cách mạng mùa thu tháng Tám 1945 đã mở ra vận hội mới cho đất nước và nền văn hóa, văn học dân tộc. ...

Nhà thơ Văn Cao có gì khác nhạc sĩ Văn Cao?

Nhân dịp 100 năm ngày sinh của Văn Cao, công chúng càng nhận diện rõ ràng một chân dung đa tài. Cũng ...