Thể lệ Cuộc thi thơ 2019 - 2020 trên báo Văn nghệ

​Thực hiện mục tiêu củng cố, kiện toàn và đổi mới nội dung báo Văn nghệ, nối tiếp thành công cuộc th ...

Văn học, nghệ thuật Việt Nam đương đại - những biến đổi và những ẩn số

Bài viết này dùng thuật ngữ “đương đại” với ý nghĩa là đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam đang di ...

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Tự thân câu hỏi này cho chúng ta thấy nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh đã sớm tạo cho mình những thao thức k ...

Chùm thơ Hoàng Liên Sơn

Thơ Hoàng Liên Sơn có không ít sáng tác như những bản nhật trình ghi chú lại từ các sự kiện lớn lao ...

Chùm thơ Phan Cát Cẩn

Chùm thơ mới của nhà thơ Phan Cát Cẩn ...

Niềm tin của mẹ

Ban biên tập http://baovannghe.com.vn/ xin giới thiệu nội dung bức thư và bài thơ dưới đây như một n ...

Chùm thơ Đinh Sỹ Minh

Chùm thơ dưới đây có thể là chưa đầy đủ, nhưng cũng ít nhiều phác thảo nên một chân dung người thơ v ...

Chùm thơ Phan Cát Cẩn

Sau khi cho ra đời hai tập thơ liên tục “Bến vắng” và “Những chiều mây cổ tích” năm 2013, năm 2014 P ...

Trang thơ kỉ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Chiến tranh đã lùi xa trên dải đất hình chữ S hiền hòa nhưng hiểm họa xâm lăng vẫn luôn thường trực. ...

Chùm thơ của Ngô Kim Đỉnh

Khi bà hàng xóm than khóc gọi tên con trai bà và tên anh khi đâu đó thì thầm ái ngại rằng c ...

Chút thành tâm lắng lại

.... Nhưng bài thơ dưới đây là một phần trong số rất nhiều những bài thơ mà các nhà thơ, những người ...