June 25, 2024, 7:29 pm

Những vấn đề lịch sử văn học

Phụ nữ Tân văn

...Báo Phụ nữ tân văn không chỉ bàn luận về các vấn đề của phụ nữ, mà nhìn rộng hơn, đã đề cập đến n ...

Chuyện viết báo của lính Điện Biên

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đội ngũ cộng tác viên góp sức cùng các phóng viên quân đội tại mặt t ...

Một binh chủng góp phần tỏa sáng “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Bảy mươi năm trước, từ ngày 13-3 đến 7-5-1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch ...

Nhớ xóm ba người hiền

Dường như là có một sự sắp đặt ngẫu nhiên nào đó, mà trong phạm vi chừng một cây số vuông, quanh trụ ...

Huỳnh Văn Nghệ ở đâu trên bản lược đồ văn học Việt Nam?

Văn chương Huỳnh Văn Nghệ đã khiến người đời nhớ về ông rất sâu sắc và lâu dài. Ông ở vào số không n ...

Chuyện một bức hoành

Chất giọng nhẹ thanh của cô cháu Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III báo cái tin ...

Đức Phật thầy Tây An và giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương ở Nam Bộ

Vùng châu thổ sông Cửu Long sáp nhập vào lãnh thổ nước ta tương đối muộn so với tiến trình lịch sử V ...

Chuyện về bài thơ từ 50 năm trước

Một dòng sông còn đầy nước luôn luôn chảy, dù nhanh hay chậm. Thời gian thì cứ trôi qua đều đều, như ...

Giải mã hai vấn đề còn tồn nghi về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trong rất nhiều tài liệu hiện nay và trên thông tin báo chí thường nói Nguyễn Bỉnh Khiêm làm quan 8 ...

Tìm lại tư liệu thực cho truyện “Năm anh hàng thịt” (1945) của Nam Cao

Tôi thấy cần phải viết bài này, là vì trong lời dẫn ở đầu sưu tập Người câm biết nói gồm những tác p ...

Tác giả của những công trình dẫn giải văn học có giá trị

Đinh Xuân Hội (1892-1953) quê ở Thanh Chương (Nghệ An), xuất thân từ một gia đình có truyền thống hi ...

Những người bạn của cha tôi…

Tác giả Nguyễn Tuấn Khoa là con trai nhà thơ Thâm Tâm. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cả s ...