March 2, 2024, 8:50 pm

Lý luận phê bình

Trang sách mạch đời

Tôi lấy tên cuốn sách “Trang sách, mạch đời” (Nxb Văn học, 2017) làm cái tít cho bài viết của mình b ...

Một vài ý kiến về thực trạng đội ngũ hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Một cách khái quát, nhưng hoàn toàn là cụ thể, từ góc độ của tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam ...

Về hình tượng nhân vật người lớn trong thơ thiếu nhi Hoài Khánh

Hoài Khánh làm thơ từ sớm, khi còn là một cậu bé 14 tuổi, và hành trình thơ ca hơn 40 năm của anh đã ...

Cách diễn đạt độc đáo trong thơ các dân tộc thiểu số và miền núi

Ngôn ngữ là sản phẩm của tư duy. Trong thơ, ngôn ngữ thơ là sản phẩm của tư duy và cảm xúc. Để diễn ...

Bạn đã đọc Nguyễn Thanh Việt (VTN) chưa?

Tác giả là một nhà văn Mỹ gốc Việt mới được trao giải thưởng văn chương Pulitzer* năm 2016. Tôi đã đ ...

Hòa hợp dân tộc như là một truyền thống văn hóa Việt

…Chủ đề hòa hợp dân tộc, xét đến cùng không là “độc quyền” của bất kỳ nhà văn nào. Đó là tiếng gọi c ...

Tiếp cận một nét thơ thiền hiện đại

Tôi chưa gặp Nguyễn Ngọc Mai nhưng đã biết một vài thông tin về cô: là người sáng lập va ...

Thơ ca, nghệ thuật và tính nhân văn tôn giáo

Trong thơ ca, nghệ thuật thế giới từ thời cổ đại cho đến thế kỷ chúng ta, tôn giáo dù đã trải qua nh ...

Nhìn lại và đánh giá đúng vai trò của VHNT trong thời kỳ mới

Qua thực tiễn hoạt động VHNT những năm qua cho thấy bên cạnh những mặt mạnh là cơ bản, hoạt động văn ...

Sách cũ, người cũ, nhưng mới từ lâu

Tháng 8 năm 1990, Nhà xuất bản Mỹ thuật thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam, xuất bản cuốn “Ghi chú về nghệ ...

Đặng Xuân Viện với thể tài du ký

Gần một thế kỷ đã qua đi, bạn đọc ngày nay tìm về các trang du ký của Đặng Xuân Viện trên Nam phong ...

Miên man cùng Mekong

Xuất phát từ lịch sử, văn hóa của mỗi quốc gia nên có những tên gọi khác nhau về dòng sông huyền tho ...