March 2, 2024, 7:23 pm

Lý luận phê bình

Chủ nghĩa MARX trong nền văn hóa đương đại

Đối với chúng ta, chủ nghĩa Marx vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì các nước, kể cả các nước tư ...

Vỡ vào chuông giáo đường

Những năm đất nước còn chia cắt. Từ rất sớm miền Bắc đã chăm chú lắng nghe những tiếng vọng xa xôi c ...

Đọc văn, đọc truyện

Đọc bản dịch truyện ngắn của Raymond Carver, có người đã phải kêu lên: Chẳng lẽ một ông lớn văn chươ ...

Thiên nhân hợp nhất từ góc nhìn sinh thái

Trong buổi sơ khai của bất cứ dân tộc hay chủng tộc nào cũng mang nặng tâm thức thần hóa các sức mạn ...

Vận động là quy luật phổ biến của Văn học, nghệ thuật

Chủ đề này ít nhiều nhắc chúng ta nhớ đến mệnh đề triết học nổi tiếng: “Không ai có thể tắm hai lần ...

Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến

Thế hệ chúng tôi sinh vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước. Đã có nhiều người cùng trang lứa lên đư ...

Sức nặng những vỉa tầng cảm xúc

Thong dong. Điềm đạm. Dư âm. Đó là đôi điều tôi nghĩ về truyện ngắn của nhà văn Phạm Thái Quỳnh. Cu ...

QUÀ TẶNG TƯƠNG LAI

Cuộc thi truyện ngắn 2015-2017 của Báo Văn nghệ nhằm mục đích tìm kiếm những tài năng mới nhằm tôn t ...

Người đương thời thơ mới bàn về thơ Nguyễn Vỹ

Nhà thơ Nguyễn Vỹ (1912 – 14.12.1971), còn ký các bút danh Tân Phong, Tân Trí, Lệ Chi…; quê làng Tân ...

Văn xuôi Lê Thanh Kỳ nhìn từ phê bình sinh thái

Đến với văn chương khá muộn nhưng tác giả Lê Thanh Kỳ đã ghi dấu ấn đáng chú ý trong văn xuôi Việt N ...

Đôi điều về thơ Đặng Bá Tiến

Tôi chắc Đặng Bá Tiến làm thơ đã lâu. Có thể cùng lúc vào nghề làm báo thuở thanh niên. Nhưng khi an ...

Hướng đến nhất thể mới con người - tự nhiên- xã hội

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn học tiến hành hội thảo khoa học quốc tế Phê ...