March 2, 2024, 7:38 pm

Lý luận phê bình

Cửu Trùng Đài và vàng của thời gian

Cái chết của anh cái chết một nhà văn Không bao giờ là cái chết. Văn Cao. Những người sinh ...

Lan man về thơ Văn Đắc thi sĩ

1. Đầu Xuân Giáp Ngọ (2014), nhà thơ Văn Đắc tặng tôi tập THƠ VĂN ĐẮC ( NXB Hội Nhà văn, 2013) dày 2 ...

Cái Tôi văn hóa trong tùy bút Đỗ Chu: KHÁM PHÁ VÀ TRI ÂM

Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, mãi đến thập niên 30 của thế kỉ XX, tùy bút mới xuất hiện, rồi ...

Đọc lại Trần Dần, nghĩ về thơ hiện nay

Làm mới, đổi mới thơ là công việc tưởng như chỉ riêng của các nhà thơ, nhưng thực ra không hẳn vậ ...

Từ Đỉnh cao hoang vắng, nhìn lại tiểu thuyết viết về chiến tranh

Khoảng những năm 60, 70 của thế kỉ trước, khi truyện ngắn đã có nhiều thành tựu thì tiểu thuyết viế ...

Người viết tiểu thuyết lịch sử, anh là ai?

Bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết lịch sử, viết về những nhân vật cách mình hàng mấy trăm năm, hàng ...

“Làm thơ được đã sướng, nhưng giá mà không phải làm thơ, thì còn sướng hơn!”

Nhà thơ Đỗ Trung Lai, rượu vào, hay bảo: “Làm thơ mà không hay thì làm làm gì, quẳng bút đi rồi uống ...

Văn học về chiến tranh, hứa hẹn và sứ mạng

Bước qua cột mốc ba mươi năm một tiến trình đổi mới trong văn học, đã có một số cái nhìn ghi nhận vị ...

Từ miền nguồn bóng tối đến miền đích con người

Phương diện tên gọi bóng tối: đêm, đêm tối, đêm đêm và phương diện mức độ của bóng tối: đen, thẫm đe ...

Thơ Việt, nơi lưu giữ tâm hồn người Việt

Trước hết, thơ là một thể loại văn học có từ lâu đời và khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng, theo cách ...

Đổi mới văn học như là quy luật và khao khát sáng tạo

Theo quan điểm lịch sử, văn học Việt Nam từ 1986 đến nay được định danh là văn học thời kỳ đổi mới, ...

Lý luận với phê bình văn học hôm nay

Ba mươi năm qua, văn học Việt Nam đã có những thành tựu to lớn. Nó đã thoát khỏi bộ quần áo đồng phụ ...