May 26, 2024, 12:31 am

VN-Stories & Poems

Thủy cốt. Truyện ngắn dự thi của Phát Dương

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa; Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Thơ Nguyễn Đăng Độ

Một đời phiêu dạt khắp bốn phương/Bước chân xô lệch vạn dặm trường ...

Tác phẩm còn lại. Truyện ngắn của Nguyễn Trường

Thể hiện: Việt Thắng; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Linh Mã. Truyện ngắn dự thi của Nguyệt Chu

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập xuất bản: Phạm Thị Hà ...

" Lửa thiên đường". Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Đình Tú

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; đồ họa: Thùy Dương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Thả khói về trời. Truyện ngắn dự thi của Ngân Kim

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Thơ Lữ Mai

Qua sông láng máng cô gái làng tay mang xà cạp lanh ...

Thơ Lữ Hồng

Cha chở than về phía ngoại ô bóng tối òa lên mắt Mẹ ...

Nguyệt Lãng làng tôi. Truyện ký của Lê Bá Thự

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Thơ Hoàng Thụy Anh

Gõ vào kí ức thường xuân/ cơn đau chiều tạ từ đông đặc/ ta cần lắm một cái nắm tay/ ...

Thơ Vũ Tuyết Nhung

Trăng ơi! Trăng ơi! Về với con đường sen... ...

Hoa đào đá xanh dương. Truyện ngắn dự thi của Trần Hoài

Thể hiện: Việt Thắng; Hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...