May 26, 2024, 12:26 am

VN-Stories & Poems

Tiếng thét ngàn năm. Truyện ngắn dự thi của Lê Ngọc Minh

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hàv ...

Con hầu. Truyện ngắn dự thi của Hà Đình Cẩn

Thể hiện: Anh Thư; Hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Thiền sư và kiếm khách. Truyện ngắn dự thi của Quyên Gavoye

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Bè chuối kết hoa. Truyện ngắn dự thi của Phan Đình Minh

Thể hiện& hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

" Săn mây" Truyện ngắn dự thi của Phan Ngọc Chính

Thể hiện và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Bấc heo may. Truyện ngắn của Quang Đại

Thể hiện: Anh Thư; Hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

" Rome còn thơm mùi Oải hương". Truyện ngắn của Thu Trân

Thể hiện &hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Ông chủ khách sạn. Truyện ngắn của Đức Hậu

Thể hiện: Việt Thắng; Hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Về lại vườn đào. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Ngọc Lợi

Thể hiện và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Phía khuất. Truyện ngắn của Bùi Tuấn Minh

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Người con gái Nam Xương. Trích "Truyền Kỳ Mạn Lục" của Nguyễn Dữ

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu Kỳ: Hà Phương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Thơ Hoàn Nguyễn

Vì thị Mầu không nhịn được hơi giai Đốp phải thay chồng làm mõ... ...