May 24, 2024, 2:29 pm

VN-Stories & Poems

Cỏ đuôi Chồn. Truyện ngắn dự thi của Hoàng Ngọc Điệp

Thể hiện&hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Rừng thiêng Taza Liêng - Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Tam Mỹ

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Cổng làng. Truyện ngắn dự thi của Triều La Vỹ

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập & xuát bản: Phạm Thị Hà ...

CHƯƠNG VII "Tiếng hát Mường Phăng"

Trích Trường ca "Giao hưởng Điện Biên' của Hữu Thỉnh ...

Thơ Vũ Quần Phương

Cỏ không tính điều khôn cứ hồn nhiên mà dại ...

Cờ bay trong nỗi nhớ. Truyện ngắn của Khuất Quang Thụy

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Kỷ niệm 30/4 - Ngày Giải phóng Miền Nam: Đất nước hình tia chớp

Có phải mẹ Âu Cơ đã đi vòng trái đất Để làm chỗ khai sinh con Lạc cháu Hồng... ...

Sông chảy về đâu. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Như Hiền

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa: Thùy Dương.; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập & xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Cái bóng. Truyện ngắn dự thi của Lê Nhung

Thể hiện: Việt Thắng; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập và xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Đội đầu ngang. Truyện ngắn dự thi của Mai Văn Tý

Thể hiện: Việt Thắng; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập và xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Kho báu. Truyện ngắn dự thi của Đặng Chương Ngạn

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập và xuất bản: Phạm Thị Hà ...

Thủy cốt. Truyện ngắn dự thi của Phát Dương

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa; Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập xuất bản: Phạm Thị Hà ...