May 24, 2024, 3:14 pm

Thơ Nguyễn Đăng Độ

 

QUÊ HƯƠNG

 

Một đời phiêu dạt khắp bốn phương

Bước chân xô lệch vạn dặm trường

Nay đã sang chiều buông bóng ngả

Quê hương một cõi nặng tình thương

 

 

AN YÊN

 

An yên với tuổi xế chiều

Thế gian ai biết muôn điều sâu nông?

Cõi đời chìm nổi bão giông?

Có khi đỉnh núi cũng không là gì!

 


Có thể bạn quan tâm