April 17, 2024, 3:31 pm

Góc nhìn- Tiếng nói nhà văn

Một chút buồn vì việc tặng hoa…

Tặng hoa cho ai đó để thể hiện tình cảm, sự biết ơn hoặc sự kính trọng của mình đối với người ấy thư ...

“Văn hóa từ chức” - Bao giờ?

Từ điển tiếng Việt có nhiều từ liên quan đến chuyện từ bỏ chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức, ...

Ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong sự bình đẳng và đa dạng của văn hóa Việt Nam

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho biết, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 85,3%. Tỷ lệ 14,7% ...

Lại nói về niềm tin

Tôi cũng từng có đoạn đời là học trò mài quần trên ghế nhà trường phổ thông như bất cứ ai. Thậm chí, ...

Văn học dịch nhanh nhạy và tự phát

Phải nói rằng độc giả Việt Nam ngày nay đang được tiếp cận với một nền văn học dịch rất phong phú và ...

Tre xanh không chỉ là… tre!

“Làng tôi xanh bóng tre…” là ca từ mở đầu trong ca khúc Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao từng ám ảnh nhi ...

Nghề dạy học và những điều “vụn vặt”…

Tôi là nhà văn đã có hơn ba chục năm dạy học phổ thông, trong đó có 31 năm làm hiệu trưởng trước khi ...

Những người “thích” chi tiền - đáng trách hay đáng giận?...

Những người “thích” chi tiền mà chúng tôi đề cập trong bài viết này, thường bị nhiều phương tiện tru ...

Bỏ “văn mẫu”, vẫn còn nhiều quan ngại…

Sau nhiều năm kiên trì “đấu tranh”, hiện nay “văn mẫu” đã chính thức bị loại khỏi nhà trường phổ thô ...

Để từ chức không còn là “của hiếm”(!)

Đầu tháng 9/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành thông báo Kết luận số 20-TB/TW về chủ trươn ...

Trong lũ lụt, nghĩ về “quy hoạch”

Những ngày này, các địa phương ở miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị… đang tích cực kh ...

“Việc nhẹ lương cao” là những việc gì?

Cái cụm từ “việc nhẹ lương cao” khoảng hơn chục năm về trước xuất hiện trong những cuộc bàn luận về ...