February 28, 2024, 12:24 pm

Góc nhìn- Tiếng nói nhà văn

VĂN NGHỆ, những chặng đường: 9 năm kháng chiến, 7 năm Văn nghệ

Thời đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược (1946-1954), phía Việt Nam Dân chủ Cộng h ...

Đời cây, đời người…

Mấy mươi năm về trước, thuở chúng tôi học lớp hai, lớp ba trường xã là đã biết tham gia Tết trồng câ ...

Đọc sách cũng phải… nêu gương

Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra một kết quả khảo sát gây sốc cho những người quan t ...

“LAN ĐỘT BIẾN” và câu chuyện về nhân phẩm con người

Chưa bao giờ xã hội con người Việt Nam phải chịu sự chuyển hóa và tha hóa nhân cách như đoạn ngày nà ...

Vấn đề cũ, nhưng phải có cách nhìn mới

“Bạo lực học đường” là một thuật ngữ mới, còn bạo lực học đường đã tồn tại từ rất lâu rồi; Có thể nh ...

Việt Nam, là như vậy

Trận chiến đấu đêm 26-12 diễn ra hơn một giờ, lực lượng phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòn ...

Hào hùng và đau thương. Và…

Năm nay kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, trận đánh có tính chất quyết ...

Hãy để “chính danh” tồn tại…

Anh Nguyễn Tuấn Khoa, con trai nhà thơ Thâm Tâm thông báo cho tôi: Nhà thơ Thâm Tâm được đặt tên cho ...

Một chút buồn vì việc tặng hoa…

Tặng hoa cho ai đó để thể hiện tình cảm, sự biết ơn hoặc sự kính trọng của mình đối với người ấy thư ...

“Văn hóa từ chức” - Bao giờ?

Từ điển tiếng Việt có nhiều từ liên quan đến chuyện từ bỏ chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức, ...

Ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong sự bình đẳng và đa dạng của văn hóa Việt Nam

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho biết, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 85,3%. Tỷ lệ 14,7% ...

Lại nói về niềm tin

Tôi cũng từng có đoạn đời là học trò mài quần trên ghế nhà trường phổ thông như bất cứ ai. Thậm chí, ...