Phát triển chất lượng hoạt động của chi hội nhà văn: Việc khó và điều cần làm

Bộ Văn kiện của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, trong nội dung dự thảo có đề cập vấn đề bỏ tổ chức Liên Chi hội để tập trung xây dựng các Chi hội nhà văn cơ sở. Hướng đi đã đúng, nhưng việc làm thế nào để các Chi hội phát triển vững mạnh như những “vệ tinh” xung quanh Hội Trung ương thì là cả một câu chuyện dài.

Hùa nhau “thổi” sách dở lên mây

Thời buổi thi ca ế ẩm, hầu hết các nhà thơ nước Nam đều phải tự bỏ tiền túi ra in tác phẩm rồi chật ...

GS Nguyễn Văn Tuấn: Sách Việt có gì để đọc?

Người Việt lười đọc sách có nhiều nguyên nhân, nhưng một thực tế khác là có rất ít sách có giá trị v ...