February 29, 2024, 6:26 am

Tổ chức Hội nghị về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2023 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Hội nghị sẽ do Bộ VHTT&DL chủ trì thực hiện nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam (Quyết định số 1755/QĐ-TTg).

Xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới, đặc biệt giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong đó, tập trung hỗ trợ sản xuất các sản phẩm, dịch vụ mà Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mang nhiều giá trị Việt, có khả năng quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ban hành các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tập trung bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình mới để thúc đẩy phát triển.

Thông qua Hội nghị nhằm tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại biểu để tham mưu Chính phủ ban hành "Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam", theo đó tập trung xây dựng theo hướng lựa chọn hỗ trợ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, xác định được phương hướng về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị được kỳ vọng cú hích thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn nữa, qua đó đóng góp nhiều hơn vào kinh tế xã hội đất nước. Vì vậy, Bộ VHTTDL rất mong muốn các bộ ngành cùng chung tay với Bộ VHTTDL để Hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp.

VK


Có thể bạn quan tâm