November 27, 2022, 10:44 pm

Quỹ PCTH thuốc lá xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI (PCTH) THUỐC LÁ

Quỹ đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Rất nhiều đơn vị Bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia và triển khai tốt các hoạt động PCTH thuốc lá như Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia, Bộ Thông tin Truyền thông, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Hội Nông dân,...

Từ đó, hàng năm, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có ban hành Hướng dẫn  của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ về việc tăng cường thực thi Luật PCTHTL trong đó có đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực thi Luật PCTH thuốc lá trong hệ thống Công đoàn Việt Nam; Bộ Công An: Ban Chỉ đạo Bộ Công an ban hành Quyết định số 1545/QĐ-BCA-BCĐ ngày 27/4/2016 PCTH thuốc lá. Bộ Công an ban hành thí điểm bộ “Tiêu chí xây dựng nơi làm việc và trường học không khói thuốc lá trong Công an Nhân dân”, đây là cơ sở để kiểm tra, đánh giá các đơn vị thực hiện tốt Luật PCTH thuốc lá và xây dựng môi trường không thuốc lá để đề xuất thi đua khen thưởng; Bộ Giao thông Vận tải (GTVT): Bộ GTVT đã ký Văn bản số 5090/BGTVT-CYT/2018 yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tổ chức triển khai, thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ không khói thuốc lá; yêu cầu Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm quy định của Luật PCTH thuốc lá tại các cảng hàng không quốc tế và nội địa; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo lồng ghép việc PCTH thuốc lá trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2018 quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh; Công đoàn Y tế Việt Nam lồng ghép xây dựng môi trường cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” gắn với xây dựng môi trường cơ sở y tế, môi trường làm việc không khói thuốc lá trong Kế hoạch hoạt động; Nhiều cơ quan như Bộ Tài chính, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,... đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt Luật PCTH của thuốc lá.

Tại các Bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội tại Trung ương đã tổ chức 100 lớp tập huấn cho 17.470 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao nhận thức về Luật và tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc; Tổ chức 29 lớp tập huấn cho 5.500 người là các đối tượng khác như: giảng viên, học sinh, sinh viên, thuộc trường cao đẳng, đại học trong ngành quản lý, phóng viên, trật tự viên và người dân tại các khu vực nông thôn.  

Cho đến nay, 100% các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá, ban hành kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hằng năm, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các sở, ban, ngành. Nhiều cơ quan, đã đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng của công chức, viên chức, người lao động; treo biển cấm hút thuốc, tổ chức ký cam kết thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá; Còn ở các địa phương đã tổ chức 201 lớp tập huấn cho 9.353 cán bộ  đầu mối tại các đơn vị, Sở, ban ngành, đoàn thể trên toàn tỉnh; 39 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng nhà hàng, khách sạn không khói thuốc lá cho 1.469 nhân viên khách sạn, nhà hàng; 190 lớp tập huấn về Luật và hướng dẫn thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, bệnh viện, trường học cho 8.189 cán bộ cơ quan hành chính, cán bộ y tế, nhân viên y tế thôn bản.

Kết quả đáng ghi nhận là đã có 1.560 cơ quan hành chính, 3.778 trường mẫu giáo, 3.577 trường tiểu học, 2.502 trường trung học cơ sở, 1.010 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên và trong nhà, 169 trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại khu vực trong nhà, 208 công ty xe khách thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và cấm hút thuốc trên xe khách, 4.442 nhà máy, xí nghiệp  thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà, 508 bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên và trong nhà, 305 nhà hàng, 400 khách sạn thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong nhà. Theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: “5 năm qua hệ thống Công đoàn Việt Nam đã tuyên truyền cho trên 4 triệu lượt đoàn viên, CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá, đã có gần 70% công đoàn cơ sở triển khai thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc và 195.000 CNVCLĐ bỏ thuốc lá, trên 200.000 đoàn viên, CNVCLĐ giảm hút thuốc lá”.

Kết quả đánh giá chiến dịch truyền thông về PCTH thuốc lá năm 2018 của Tổ chức Quốc tế Vital Strategies (Tổ chức thuộc Liên minh Quốc tế phòng, chống Lao và bệnh phổi) cho thấy nhận thức của người dân đối với các quy định của pháp luật về các địa điểm cấm hút thuốc cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể: 96% người được hỏi biết về quy định cấm hút thuốc tại các khu vực vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em, 98% biết về quy định cấm hút thuốc tại bệnh viện, 95% biết quy định cấm hút thuốc trong trường học, 89% biết quy định cấm hút thuốc nơi làm việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhận thức về quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm như nhà hàng, quán bar còn thấp, chỉ khoảng 50% người được hỏi biết về các quy định cấm hút thuốc trong nhà hàng, 39% biết về quy định cấm hút thuốc tại các quán bar.

VIỆT THẮNG nguồn (Quỹ PCTH thuốc lá – Bộ Y tế)

Văn nghệ số 37/2019


Có thể bạn quan tâm