Bi kịch Van Gogh – Gauguin: Thiên đường cần tìm lại

...Quen nhau chưa bao lâu, Vincent Van Gogh (1853-1885 người Hà Lan) đã sớm nhận ra ở Paul Gauguin (1848-1904 người Pháp) một người bạn tri kỷ. Ông viết thư tha thiết mời Gauguin đến Arles, miền nam Cộng hoà Pháp...

Câu chuyện cảm động của bà phu nhân Thủ tướng Otto Grotewohl

Trong những năm sống và học tập ở CHDC Đức, tôi chưa một lần nào được hân hạnh tiếp xúc với Thủ tướn ...

Tôi viết “Hồi ức binh nhì”

Ngày 6/9/1971, có chừng 3.500 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội nhập ngũ, hình thành nên sư đoàn ...