December 9, 2022, 11:49 am

NHỮNG NGƯỜI ANH EM TRONG LÒNG DÂN TỘC (10)

 Kỳ 10:  Khuất nẻo phía Đà Giang  

 

Nơi đầu nguồn biên giới, dòng sông Đà huyền thoại bắt nước từ bao ghềnh xa, khe sâu rồi ồn ào, mạnh mẽ trở thành dòng sông thiêng, dòng sông mẹ của nhiều dân tộc anh em sống trong lưu vực của sông. Đi và cảm nhận, chúng tôi hiểu rằng, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách, chương trình, dự án đã được ban hành đã tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi và đồng bào dân tộc, thay đổi diện mạo của bao bản làng sơn cước. Hành trình tìm đến với những người anh em “bé nhỏ” có số dân khiêm tốn dưới 10.000 người của chúng tôi cũng đã gần đến hồi kết với những bản làng của cộng đồng dân tộc Cống. Thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng – Miến, người Cống không thuộc nhóm cư dân bản địa của núi rừng Tây Bắc mà thiên di từ Lào sang đất Việt từ khá lâu, sống chủ yếu bằng hái lượm và làm nương rẫy.

Bên dòng Đà giang, những nếp nhà của bản Khao yên bình trong nắng sớm

Có thể bạn quan tâm