December 7, 2022, 7:44 am

Hội thảo 70 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam

Ngày 28/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022).

 

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham quan
trưng bày triển lãm

Chủ trì Hội thảo gồm đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc; đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, cũng như đông đảo đại diện những người làm trong lĩnh vực in, xuất bản và phát hành…

 

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, các tham luận gửi đến Hội thảo đề cập nhiều vấn đề ở các khía cạnh khác nhau, từ việc đánh giá khách quan kết quả, thành tựu, bài học kinh nghiệm đến những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc của hoạt động xuất bản trong những năm qua; từ việc phân tích sâu sắc bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến hoạt động xuất bản đến việc hiến kế các giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xuất bản theo đúng định hướng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Đây là những vấn đề mà những nhà quản lý, những người trực tiếp làm công tác xuất bản, in và phát hành và bạn đọc quan tâm

 

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận trong hai phiên nội dung, tương ứng với hai chủ đề lớn: Ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam-Hành trình 70 năm và Ngành xuất bản, in và phát hành Việt Nam-Tầm nhìn và định hướng phát triển.Sau khi nghe các bài hội thảo và các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: “Tiếp thu những chỉ đạo mang tính định hướng của Đảng, trong thời gian tới, những người làm công tác xuất bản, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản phải đổi mới tư duy, bắt nhịp thời cuộc, nhạy bén trong xử lý những tình huống cụ thể, đồng thời giải quyết những vấn đề chiến lược. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm của cơ quan chủ quản cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý trong việc chỉ đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ và tạo cơ chế cho hoạt động xuất bản, in và phát hành phát triển, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị xuất bản nói riêng và toàn ngành Xuất bản, In và Phát hành nói chung, từ đó tạo động lực để ngành thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

P.V


Có thể bạn quan tâm