June 10, 2023, 11:56 am

Đinh Dậu 2017: Triết lý – Quốc gia – Dân tộc

 

Triết lý - Quốc gia - Dân tộc là các phạm trù nền tảng trong quan hệ quốc tế ở hầu hết mọi thời đại, có thể xem như ba đỉnh của tam giác, đồng cấu với tam giác Nhận thức - Tổ chức - Quan hệ. Xu thế chống toàn cầu hóa và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cùng với sự lên ngôi của làn sóng dân túy đang ám ảnh cả Á lẫn Âu trong năm cũ. Vậy liệu Đinh Dậu này liệu có là năm mở đầu để dẫn đến những thay đổi lớn trên thế giới hay chưa đang là vấn đề các nhà quan sát đang tập trung đánh giá. Trong bối cảnh ấy, một quốc gia thuộc tầm trung như Việt Nam, cần sớm vượt thoát làn ranh ý thức hệ, lấy cảm hứng từ triết lý của thời đại, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, tổ chức ươm mầm, vun đắp các giá trị để cố kết bên trong. Nội trị và Ngoại giao phải là một chiến lược tích hợp, cần có sự đồng thuận từ toàn dân lẫn sự đồng điệu với thời đại.

 


Có thể bạn quan tâm