February 26, 2024, 11:39 am

Tưng bừng "Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I"

 

Lễ khai mạc "Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I" năm 2023, với chủ đề " Đại ngàn Tây Nguyên - Tinh hoa hội tụ"  đã được diễn ta vào tối ngày  29/11, tại Quảng trường 16/3, Tp. Kon Tum tỉnh Kon Tum. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum thực hiện.

 

Biểu diễn Văn nghệ tại lễ khai mạc sự kiện

 

Trước đó, để hỗ trợ cho phát triển toàn diện và bền vững vùng Tây Nguyên, ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định “xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thống nhất trong đa dạng, tôn trọng các giá trị văn hóa khác biệt giữa các dân tộc, coi đây là động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng”.

Theo đó, ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I được tổ chức trong thời gian 3 ngày, từ ngày 29/11 - 1/12/2023, tại Tp. Kon Tum và các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Gồm các hoạt động: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc; Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống của địa phương; Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Nguyên; Triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam; Trưng bày ảnh nghệ thuật về sắc màu văn hóa đặc sắc các dân tộc khu vực Tây Nguyên, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước; Hoạt động thể thao quần chúng và hoạt động du lịch.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh giá trị tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, Ngày hội là dịp để đồng bào các dân tộc Tây Nguyên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh con người, vẻ đẹp hùng vĩ và văn hóa dân tộc đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại đến bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, thu hút phát triển du lịch vùng Tây Nguyên.

Thảo Vy

 


Có thể bạn quan tâm