June 21, 2024, 6:22 pm

Trưng bày chuyên đề: "Những hạt giống đỏ"

 

Hướng đến kỷ niệm 65 năm ra đời tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958-12/2023) và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề: "Những hạt giống đỏ".

Trưng bày được tổ chức nhằm giúp công chúng tiếp cận với những kỷ vật, tài liệu gốc cùng tư liệu, hình ảnh quý giá hiện đang được lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng nói về Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo; về khí phách của những người cộng sản đấu tranh trong nhà tù thực dân – những hạt giống đỏ đầu tiên đã hi sinh xương máu cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Tri ân "những hạt giống đỏ" của cách mạng Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề 

 

Trưng bày gồm hơn 100 tài liệu, hiện vật và nhiều hình ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân, đế quốc.

Nội dung trưng bày gồm 2 phần: Phần 1: Người ươm mầm những hạt giống đỏ, giới thiệu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với việc đào tạo, ươm mầm những hạt giống đỏ cho cách mạng Việt Nam thông qua tác phẩm cuốn Đường Kách mệnh (Bảo vật quốc gia); các khóa đào tạo huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc); những hình ảnh, tài liệu, hiện vật và câu chuyện về đội ngũ thế hệ cán bộ cách mạng Việt Nam đầu tiên.

Tri ân "những hạt giống đỏ" của cách mạng Việt Nam - Ảnh 3.

Trưng bày gồm hơn 100 tài liệu, hiện vật

Phần 2: Khí phách người Cộng sản, giới thiệu tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930 gắn với vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng những hạt giống đỏ đầu tiên – học trò xuất sắc của Người.

Cùng với đó là những kỷ vật, tác phẩm, tài liệu chính trị, câu trích, câu nói nổi tiếng đầy khí phách của những chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân, đế quốc. Mặc dù trong điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt, bị tra tấn tàn bạo nhưng với khẩu hiệu "Biến nhà tù thành trường học cách mạng", tại nơi tù ngục này, các Đảng viên đã bí mật thành lập Chi bộ Đảng. Những cán bộ của Đảng đã cùng nhau trao đổi, biên soạn tài liệu lý luận chính trị, tổ chức các lớp học văn hóa, lý luận, trau dồi chủ nghĩa Mác Lênin… góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc sau này.

Được biết, điểm nhấn trong trưng bày chính là tinh thần "Biến nhà tù thành trường học cách mạng", nhấn mạnh tinh thần cộng sản, khí phách của chiến sĩ cộng sản được phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong điều kiện khắc nghiệt đó, bằng chứng là có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu được ra đời trong thời kỳ này".

VK


Có thể bạn quan tâm