May 24, 2024, 3:06 pm

Tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 913/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024,  giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 trên quy mô toàn quốc.

Cụ thể, Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 được tổ chức nhằm tôn vinh, tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi; Tổng kết quá trình lao động sáng tạo, sáng tác, công bố, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn và các hình thức nghệ thuật đương đại khác, tiêu biểu, xuất sắc trong 2 năm (2022-2024).

Việc tổ chức Festival mỹ thuật trẻ năm 2024 thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực mỹ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nói chung và đối với các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ trong cả nước.

Đồng thời, thông qua sự kiện này cũng nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm; phản ánh những khó khăn, thuận lợi, cách nhìn, quan điểm sáng tác trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Theo đề án, Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn và chấm giải thưởng Festival mỹ thuật trẻ năm 2024 gồm các họa sĩ, nhà điêu khắc, chuyên gia, nhà phê bình lý luận, nhà quản lý văn hóa nghệ thuật có uy tín sẽ tuyển chọn 200 hoặc 250 tác phẩm xuất sắc trưng bày triển lãm và đề cử tác phẩm vào chấm chọn giải thưởng của Ban Tổ chức.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức dự kiến sẽ trao: 03 giải Nhất, 06 giải Nhì, 09 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 02 giải đồng hạng cho các tác phẩm là đồ án tốt nghiệp của các trường mỹ thuật.

Lễ khai mạc và trao giải thưởng Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10-11/2024 tại Hà Nội.

Thảo Vy


Có thể bạn quan tâm