June 13, 2024, 8:44 am

Tổ chức đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa

 

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 32/NQ-CP, giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá SGK, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí xuất bản, phát hành để giảm giá SGK; sửa đổi, bổ sung quy định về thực nghiệm, phê duyệt và lựa chọn SGK.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Nghị quyết yêu cầu kết thúc năm học 2024-2025, Bộ GD-ĐT tiến hành tổng kết đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; tổng kết đánh giá việc xã hội hóa biên soạn SGK. Trên cơ sở đó báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về việc sử dụng ngân sách nhà nước biên soạn một bộ SGK theo quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội trong năm 2025. Đồng thời hoàn thành việc biên soạn, tổ chức in, phát hành SGK tiếng dân tộc thiểu số, SGK cho người khiếm thị bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; hướng dẫn việc in và phát hành tài liệu giáo dục địa phương; thử nghiệm và sử dụng SGK điện tử theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD-ĐT cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến, tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục, tồn tại hạn chế. Phát huy sự chủ động của các cơ sở giáo dục, các nhà giáo trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc tổng kết việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; rà soát, hoàn thiện, đề xuất các cơ chế, chính sách để bảo đảm vai trò chủ đạo của Nhà nước trong phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho đổi mới giáo dục phổ thông.

Chính phủ giao Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, quy hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo và các quy hoạch khác có liên quan cho thời kỳ 2021-2030 và phải hoàn thành trong năm 2024.

Nghị quyết 32/NQ-CP ban hành ngày 20/3/2024 nhằm thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Thu Cúc


Có thể bạn quan tâm