March 5, 2024, 5:58 am

Thêm 12 di tích được xếp hạng di tích quốc gia

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định xếp hạng 12 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Quảng Bình, Thái Nguyên, Quảng Nam và Đồng Tháp.

 

Quần thể danh thắng cảnh Tam Chúc

Theo đó, tỉnh Hà Nam có 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia gồm: Quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc; căn cứ địa Lạt Sơn; mộ và khu lưu niệm Nam Cao; danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn. Tỉnh Thái Nguyên có 2 di tích được xếp hạng là: Địa điểm thành lập Đội Thanh niên xung phong công tác trung ương (15-7-1950) và địa điểm hoạt động của Ban Giao thông liên lạc trung ương (1947-1954).

Ngoài ra là các di tích: Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng, tỉnh Quảng Ninh; đền thờ Trương Định, tỉnh Quảng Ngãi; đền Hào Kiệt, tỉnh Nghệ An; mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm, tỉnh Quảng Bình; danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, tỉnh Quảng Nam; địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo quyết định, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

VK


Có thể bạn quan tâm