Tập huấn tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo v