March 2, 2024, 8:58 pm

Tạo nền tảng, “Điều khiển, sắp đặt” để phát triển

Với bề dày lịch sử hơn 990 năm danh xưng Thanh Hóa và 90 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo Nhân dân các Dân tộc trong tỉnh vững bước đi lên, đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang và bản chất tốt đẹp của con người nơi đây. Các thế hệ người dân Thanh Hóa luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, lập nên nhiều chiến công hiển hách và những thành tích to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025

Nền tảng tự hào truyền thống cách mạng và vững tin con đường 90 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững bước đi lên    

Thanh Hóa có vị trí địa lý là vùng đất phên dậu khu vực Bắc miền Trung của cả nước. Là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng và văn hóa đặc sắc, là quê hương của nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, nơi phát tích của các triều đại Tiền Lê, Hậu Lê, triều Hồ và triều Nguyễn, nơi sinh thành của nhiều bậc anh hùng, hào kiệt mà tên tuổi và sự nghiệp đã góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Thanh Hóa luôn giữ vị trí trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế.

Trong lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa (ngày 20/2/1947) Bác căn dặn: “Tỉnh Thanh theo tôi, muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu, nhất định được vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển, sắp đặt”.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong suốt 90 năm qua, và đặc biệt ấn tượng trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu là một cực tăng trưởng kinh tế mới ở phía Bắc, góp phần đưa kinh tế miền Bắc đi lên.       

Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, trong bối cảnh tình hình đất nước, khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, khó lường, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật ở 10 lĩnh vực trọng điểm sau: Một là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt khoảng 12,1%, cao gấp 1,5 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015, đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; Hai là cơ cấu các ngành kinh tế như  nông, lâm, thủy sản¸ công nghiệp, xây dựng… chuyển dịch đúng hướng; Ba là chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 dự kiến đạt 131,199 tỷ đồng, ; Bốn là  giá trị sản xuất năm 2020 tăng gấp 1,16 lần so với năm 2015, trong đó, sản xuất công nghiệp tăng đột phá; Năm là huy động vốn toàn xã hội  đạt khoảng 610.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn 2011-2015, giá trị xuất khẩu cũng tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015; Sáu là Vận tải cảng hàng không Thọ Xuân ra đời, cùng các loại hình du lịch khác, khách du lịch năm 2020 ước tăng nhanh, gấp 5,4 lần so với năm 2015, nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại (23/12/2018) với vốn 9 tỷ USD do Nhật Bản và Cô oét đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh và góp phần tăng cường an  ninh năng lượng quốc gia; Bảy là chất lượng đời sống nông thôn được nâng lên nhờ lực lượng lao động tại các nhà máy tăng cao, chương trình tích lũy ruộng đất tạo nên những cánh đồng mẫu lớn theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới , trong 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020 có 336.000 lao động có việc làm mới và thu nhập ổn định, có 8 đơn vị cấp huyện và 313 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tám là về y tế, giáo dục có nhiều kết quả nổi bật, đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; Chín là an ninh, quốc phòng được giữ vững; Mười là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ trong việc sát nhập, thuyên giảm các đơn vị hành chính sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm trên 463 tỷ đồng ngân sách một năm… Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa là rất phấn khởi và tự hào, là nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

 

Điều khiển, sắp đặt để phát triển

Phải khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa đã nỗ lực tạo một dấu mốc quan trọng với bản lĩnh vững vừng, đoàn kết, kiên cường vượt mọi khó khăn,  phấn đấu đưa tỉnh Thanh Hóa từng bước phát triển. Tuy nhiên, trên chặng đường phát triển của tỉnh nhà vẫn còn bộc lộ những hạn chế đó là: Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn hạn chế. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp còn chậm; việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa cao; tỷ lệ lấp đầy một số khu công nghiệp còn thấp…Đời sống Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. An ninh trên tuyến biên giới, tuyến biển và một số địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội một số mặt còn hạn chế, bất cập;  tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế. Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã và đang tác động trực tiếp, cản trở quá trình phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Vừa qua, trong các ngày 16-18 tháng 10, năm 2020, tỉnh Thanh Hóa tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 448 đại biểu chính thưc, đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với 65 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa  khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  đồng chí Đỗ Trọng Hưng, (Từ tháng 7/2016 đến thời điểm đại hội  là Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, thành viên Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII ), vinh dự được bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.   Đại hội đã tín nhiệm bầu ra đội ngũ nhân sự cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 mà đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã gửi gắm nhiều niềm tin, hy vọng sẽ lãnh đạo tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, như ý kiến của đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020 khẳng định: Cùng với phát triển công nghiệp thì nông dân, nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa phải hết sức chú trọng phát triển các dự án nông nghiệp, xây dựng đời sống nông thôn mới bền vững để “người nông dân chân lấm, tay bùn đã hy sinh nhiều cho cách mạng phải được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới, nếu không thì người lãnh đạo cao nhất tỉnh phải có lỗi với nhân dân”.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ rõ những việc mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải thực hiện tốt trong nhiệm kỳ này: “Thứ nhất: tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, đề xuất với Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, nhằm khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền… Thứ hai: đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu…Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị… xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ… Thứ ba: Đảng bộ cần chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chú trọng giữ gìn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các vùng. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ bác sỹ chất lượng cao để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân…Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Thanh Hóa đi đôi với giảm nghèo bền vững… Thứ tư: tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội... Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thứ năm: Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, gắn bó mật thiết, tận tụy, gần dân, phục vụ Nhân dân…; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân.

Kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025  là niềm tin, ý chí, nguyện vọng, mong mỏi của toàn Đảng và hơn 3,6 triệu dân đồng lòng hướng về một tương lai với biết bao kỳ vọng Thanh Hóa đổi mới và phát triển. Đây là một đại hội mang dấu ấn đặc biệt bởi tỉnh Thanh Hóa vừa đi qua một nhiệm kỳ ghi nhiều thành quả về các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và  vinh dự, lần đầu tiên được đón nhận Nghị quyết 58 của Bộ chính trị về xây dựng,  phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 – Tầm nhìn đến năm 2045 và  thực hiện lời Bác Hồ (trong lần đầu Bác về thăm Thanh Hóa, tháng 7 năm 1947) là  muốn phát triển mạnh, Thanh Hóa cần phải: “Điều khiển, sắp đặt” sao cho tinh nhuệ và hiệu quả nhất để tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững, là một cực tăng trưởng mới, góp mặt  cùng các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đưa kinh tế miền Bắc đi lên./.


Có thể bạn quan tâm