February 26, 2024, 12:25 pm

Tác phẩm “Thơ - quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ” đoạt giải Lý luận phê bình

 

Tối 6-12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022. Dự lễ trao tặng thưởng có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng thưởng cho tác giả đạt mức A

 

Đây là tặng thưởng do Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương thực hiện xét hỗ trợ đối với các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được đăng tải, phát sóng, xuất bản trong năm 2022, nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này.

Như Văn nghệ đã đưa tin, tặng thưởng của Ban Bí thư năm nay được trao cho 19 tác phẩm, gồm 1 tác phẩm (sách) đạt mức A; 4 tác phẩm (3 cuốn sách, 1 chương trình) đạt mức B; 10 tác phẩm (8 cuốn sách, 2 bài/cụm bài viết) đạt mức C; 4 tác phẩm (3 cuốn sách, 1 chương trình) đạt mức Khuyến khích. Trong đó, tác phẩm được tặng thưởng mức A là cuốn sách “Thơ - quan niệm và những sắc thái thẩm mĩ” của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Mã Giang Lân.

Các tác phẩm được tặng thưởng mức B là “Cải lương Sài Gòn 1955-1975” (Nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Ngọc chủ biên), “Những tượng đài và hiện tượng văn chương Việt Nam hiện đại” (Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Suyền), “Những tiêu điểm thẩm mĩ thơ” (Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thế Hà), “Những mạch nguồn phù sa” (Nhà báo Đoàn Hải Yến và các cộng sự).

Đánh giá về chất lượng tác phẩm tham dự giải thưởng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, cho biết,  lần này có nhiều hơn các công trình, tác phẩm thuộc về các loại hình nghệ thuật như hội họa, sân khấu, kiến trúc, nhiếp ảnh, nhất là lĩnh vực kiến trúc; có nhiều hơn các gương mặt trẻ, mới, hiện diện trong danh sách được xét và trao tặng thưởng. Có sự tiếp nối đáng mừng giữa các thế hệ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, là sự “trao truyền” giá trị, tài năng, tâm huyết, kinh nghiệm của thế hệ trước dành cho thế hệ tiếp theo.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng thưởng cho 11 tập thể có thành tích tuyên truyền về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

PV


Có thể bạn quan tâm