March 5, 2024, 5:12 am

Sửa Nghị định xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Quy định “người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật” mở ra cơ hội được phong tặng cho nhiều người hoạt động nghệ thuật hơn.

Theo đó, việc xây dựng dự thảo được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cá nhân người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật, thay thế  những điểm còn chưa phù hợp tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP giúp mang lại cơ sở pháp lý đầy đủ hơn trong việc xét tặng danh hiệu.

Được biết, Nghị định nói trên được xây dựng trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Theo đó đối tượng xét tặng danh hiệu được bổ sung “người sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật” bên cạnh nghệ sĩ biểu diễn vẫn được xét tặng lâu nay. Một số quy định về tiêu chuẩn cũng được thay đổi để phù hợp với các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Dự kiến, đối với danh hiệu NSND bên cạnh các quy định chung, nghệ sĩ cần có ít nhất 2 giải vàng quốc gia, trong đó một giải vàng cá nhân hoặc có ít nhất 3 giải vàng quốc gia nếu không có giải vàng cá nhân. Một số trường hợp có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật nhưng thiếu giải thưởng sẽ trình Thủ tướng quyết định.

Đối với người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật phải có tác phẩm xuất sắc, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật được công chúng yêu thích, có ít nhất hai tác phẩm đạt giải vàng quốc gia.

Đối với danh hiệu NSƯT, cá nhân hoạt động nghệ thuật có ít nhất 2 giải vàng quốc gia, hoặc ít nhất 1 giải vàng quốc gia và 2 giải bạc quốc gia, hoặc 3 giải vàng quốc gia nếu không có giải vàng cá nhân.

Hiện tổ soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, Tờ trình để đăng tải rộng rãi xin ý kiến bộ, ngành, địa phương và công chúng.

QH


Có thể bạn quan tâm