March 2, 2024, 7:50 pm

"Đã chót yêu thơ rồi... không bỏ được"

Tên Ninh, lót Ngọc, họ Lê. Lê Ngọc Ninh là họ tên thật cuộc đời. Ông lấy bút danh là... Ngọc Lê Ninh. Nghe kể: Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm chọn bút danh này bằng cách đảo trật tự từ của cái tên thật. Lứa sinh viên cuối những năm 80 đầu những năm 90 thế kỉ trước vẫn nhớ một thời sôi nổi bập bùng ngọn lửa đêm lửa trại. Có thể hình ảnh chàng trai đeo kính cận đi bên, hoặc ngồi sau Hoàng Nhuận Cầm, và những bài thơ của Ninh thỉnh thoảng được giới thiệu lên đọc ké chẳng còn ai nhớ, nhưng thi phẩm “Thơ thời mở cửa” thì vẫn không quên.


Có thể bạn quan tâm