June 25, 2024, 6:11 pm

Nhiều tác giả đã nhận tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đã làm việc với 9 hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương về việc thực hiện chi trả tiền thưởng cho các tác giả.

Cụ thể, Bộ đã bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc trả tiền thưởng cho 114 tác giả thuộc chín hội gồm: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Nguồn tiền được ứng từ quỹ nhà nước để bổ sung kinh phí cho các hội văn học nghệ thuật chi trả giải. Hội nhạc sĩ Việt Nam được phân bổ nhiều nhất với 5,6 tỷ đồng; Hội Điện ảnh 5,4 tỷ đồng; Hội Nhà văn 5,3 tỷ đồng; Hội Nghệ sĩ múa 5,1 tỷ đồng; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh 3,1 tỷ đồng; Hội Mỹ thuật 2,6 tỷ đồng; Hội Nghệ sĩ sân khấu 2,5 tỷ đồng; Hội Văn nghệ dân gian 500 triệu đồng; Hội Kiến trúc sư 250 triệu đồng.

Đại diện Hội Nghệ sĩ Sân khấu cho biết sau khi nhận tiền giải thưởng ( 23/10) Hội đã hoàn tất chi trả cho các hội viên đoạt giải.

Ngoài ra, các hội chuyên ngành khác cũng đã và đang hoàn tất công tác này.

Trước đó, trong buổi họp ngày 12/10, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ chi trả giải thưởng. Được biết, mức thưởng hiện nay của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở, của Giải thưởng Nhà nước là 170 lần.

VK


Có thể bạn quan tâm