March 2, 2024, 8:26 pm

Một cây cầu ngôn ngữ văn học

 

“Điều đáng nâng niu, trân trọng vì tác giả là một cây bút nữ người dân tộc Tày. Chị viết trước hết bằng cái tâm với sự nghiệp và với góc nhìn của người trong cuộc, vì chị từng viết văn, làm thơ và tham gia quản lý Hội Văn học, nghệ thuật từ địa phương tới Trung ương. Chị là người hiểu mình, tự thấy mình cần làm một viên đá nhỏ lát thêm trên con đường núi nơi bản làng. Chị cũng hiểu, chính những con đường ấy đã nâng bước người vùng cao vào đời, đi ra với đời, rồi lại trở về với quê hương” (Hà Lý,Ủy viên Ban Thường vụ và Hội đồng nghệ thuật Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam -  Tr 5-6).

 

Tập tiểu luận, phê bình “Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận đặc thù của văn học Việt Nam” của cây bút người dân tộc Tày Xứ Lạng, nhà giáo, nhà văn -  ThS. Lộc Bích Kiệm, được kết cấu thành ba phần: “Văn học các dân tộc thiểu số một bộ phận văn học đặc thù”; “Có một con đường hẹn nhau”; “Tác phẩm chọn lọc”.


Có thể bạn quan tâm