May 22, 2024, 2:52 pm

Liên hoan ảnh nghệ thuật “Hà Nội – Miền di sản”

 

Theo công bố của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực thành phố Hà Nội lần thứ XI dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, sinh sống và làm việc trong khu vực Hà Nộị sẽ có chủ đề “Hà Nội – Miền di sản”.

 

Theo đó, tác giả tham gia bằng các tác phẩm nhiếp ảnh (ảnh đơn và ảnh bộ) chụp về di sản văn hóa được UNESCO công nhận và ghi danh (di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản văn hóa và thiên nhiên, di sản tư liệu) của Thủ đô Hà Nội.

Tác phẩm có thể phản ánh về các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, các giá trị truyền thống lịch sử, tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch của các quận, huyện, thị xã của Hà Nội, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm phát hiện, bảo tồn, khai thác các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Ảnh dự liên hoan là ảnh đơn hoặc bộ dưới dạng kỹ thuật số, có thể là ảnh màu hoặc đen trắng và phải được chụp trong khu vực Hà Nội. Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 8 tác phẩm tham dự (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Ban tổ chức không chấp nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm cấp quốc gia và khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự liên hoan).

Tác giả gửi ảnh dự liên hoan tại website www.lienhoananhkhuvuc.vn; từ nay đến hết ngày 20-4-2024.

Ban tổ chức chọn ảnh triển lãm và chấm giải từ ngày 22 đến 28-4, công bố ảnh triển lãm vào ngày 2-5. Lễ trao giải và khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực thành phố Hà Nội lần thứ XI năm 2024 dự kiến vào tháng 6, tại Phố sách Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

VK

 

Có thể bạn quan tâm