March 5, 2024, 5:42 am

Kết quả kiểm tra liên ngành về phòng chống tác hại của thuốc lá Thành phố Hải Phòng tháng 6/2019

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI (PCHT) THUỐC LÁ

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2019, căn cứ vào Quyết định số 643/QĐ-BCĐ.PCTHTL ngày 19/6/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá thành phố Hải Phòng, trong các ngày từ 16 đến 19/6/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã đi kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra liên ngành đang làm việc tại cơ sở

Với hình thức kiểm tra theo kế hoạch, qua 04 ngày kiểm tra, kết quả như sau:

Tổng số cơ sở được kiểm tra: 15 cơ sở (02 UBND phường;08 khách sạn; 04 nhà hàng, quán cà phê; 01 cơ sở y tế)

Địa phương có cơ sở được kiểm tra: Quận Hồng Bàng 06 cơ sở (01 UBND phường; 03 khách sạn; 01 bar cà phê; 01 cơ sở y tế);Quận Hải An 06 cơ sở ( 03 nhà hàng, quán cà phê, 03 khách sạn); Quận Đồ Sơn 03 cơ sở (01 UBND, 02 khách sạn).

Các lỗi vi phạm chủ yếu: Không treo gắn biển cấm hút thuốc tại các khu vực trong nhà theo quy định của Luật PC THTL; chưa ban hành kế hoạch, nội quy, cam kết về phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị; trưng bày thuốc lá tại các cơ sở bán thuốc lá chưa đúng quy định. Để người hút thuốc tại nơi có quy định cấm mà không nhắc nhở.

Số cơ sở bị nhắc nhở viết giải trình và yêu cầu sửa chữa lỗi vi phạm: 07 cơ sở.

Mời 02 cơ sở: Bar Hai Phong Club, Đc: Số 17 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng và Khách sạn Sao Mai, số 11, Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng về Thanh tra Sở Y tế để làm việc về lỗi vi phạm để khách hút thuốc tại khu vực cấm do cơ sở quản lý mà không nhắc nhở (vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 23, Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

Sau khi tiến hành kiểm tra các cơ sở, Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra về việc chấp hành các qui định về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Đoàn Kiểm tra đã tiến hành tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở nghiêm túc thực hiện các quy định và cam kết thực hiện nghiêm Luật PCTH của thuốc lá theo đúng quy định của pháp luật. Đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu cơ sở tự sửa chữa ngay các lỗi vi phạm. Sau khi các cơ sở sửa chữa xong các lỗi vi phạm và có giải trình với Đoàn kiểm tra (có bản giải trình và hình ảnh sửa chữa các lỗi vi phạm: treo gắn các biển báo, cam kết không bán thuốc lá không in cảnh báo sức khỏe, bán thuốc lá theo đúng quy định của Luật), đoàn đã nhất trí nhắc nhở đối với các cơ sở trên (07 cơ sở) và giao cho Phòng Y tế quận huyện có cơ sở vi phạm giám sát việc khắc phục của các cơ sở vi phạm nói trên và báo cáo kết quả về Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố.

Qua công tác thanh, kiểm tra, đoàn cũng rút ra được một số kinh nghiệm:

Kết hợp tuyên truyền, phổ biến quy định về PCTHTL trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Phổ biến pháp luật về PCTHTL được thực hiện thường xuyên.

Đưa chỉ tiêu thực hiện quy định PCTHTL vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm của 1 số cơ quan.

Công tác kiểm tra được đưa vào nghị quyết, chỉ tiêu công tác năm.

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 6 và Điều 14 Luật PCTHTL).

VIỆT THẮNG nguồn (Quỹ PCTH thuốc lá – Bộ Y tế)

Văn nghệ số 30/2019

 


Có thể bạn quan tâm