June 13, 2024, 7:22 am

Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa gửi báo cáo khuyến nghị tới Chính phủ đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2024, thời điểm điều chỉnh từ 1.7.

 

Bộ Lao động- Thương binh và xã hội đã gửi báo cáo khuyến nghị tới Chính phủ về việc xem xét mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 đã được hội đồng đề xuất 6%, tương ứng tăng 200.000 - 280.000 đồng. Thời điểm điều chỉnh áp dụng từ 1.7 cùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước, đảm bảo thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.

Cụ thể: vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng). Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng). Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng). Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Đối với lương tối thiểu giờ, Hội đồng Tiền lương cũng thống nhất tăng tương ứng 6%, tương ứng tăng 16.600 - 23.800 đồng so với quy định hiện hành.

Theo thông lệ lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp được điều chỉnh vào 1.1 hằng năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn kinh tế, tình hình thế giới biến động, biến đổi khí hậu, rào cản thương mại phức tạp…, sau khi cân nhắc các yếu tố, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu đồng thuận tăng lương tối thiểu 6% từ 1.7.2024.

Trước đó, ngày 31.10, tại phiên họp Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng Tiền lương quốc gia tiến hành thương lượng sớm để tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 1.7.2024 cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương trong khu vực công.

VN


Có thể bạn quan tâm