May 22, 2024, 4:11 pm

Đọc truyện cùng Văn nghệ

Phía khuất. Truyện ngắn của Bùi Tuấn Minh

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Người con gái Nam Xương. Trích "Truyền Kỳ Mạn Lục" của Nguyễn Dữ

Thể hiện: Anh Thư; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu Kỳ: Hà Phương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Bạch Cẩu kêu oan. Truyện ngắn dự thi của Triều La Vỹ

Thể hiện: Việt Thắng; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Tết Thầy. Truyện ngắn dự thi của Dương Đình Lộc

Thể hiện: Việt Thắng. Hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Những ngôi sao xa xôi. Truyện ngắn của Lê Minh Khuê

Thể hiện và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Thư viện người. Truyện ngắn dự thi của Lê Văn Thân

Thể hiện & hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

"Khung cửa màu xanh". Truyện ngắn dự thi của Lê Thị Kim Sơn

Thể hiện và Hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

" Lặng lẽ Sa Pa". Truyện ký của Nguyễn Thành Long

Thể hiện: Hà Phương. Hậu kì: Hà Phương. Đồ họa: Thùy Dương. Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Vườn hoa cổng ô. Truyện ngắn của Nguyễn Phan Hách

Thể hiện: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Vợ người anh hùng. Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Luân

Giọng đọc: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Hậu kỳ: Hà Phương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Trên đỉnh giời. Truyện ngắn của Y Ban

Thể hiện: Hà Phương; Hậu kì: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...

Làng. Truyện ngắn của Kim Lân (Kỳ 2)

Thể hiện: Hà Phương; Hậu kì: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà ...