March 5, 2024, 5:28 am

UNESCO tiếp tục hỗ trợ mạng lưới các thành phố sáng tạo tại Việt Nam

UNESCO sẽ thúc đẩy các sáng kiến dành cho thanh niên và những người làm sáng tạo, đẩy mạnh các diễn đàn và mạng lưới quốc tế kết nối Hà Nội tới khu vực châu Á và châu Âu.

Trong năm 2023, UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ mạng lưới các thành phố sáng tạo, du lịch bền vững, ngành thủ công địa phương, thương hiệu di sản, đối thoại chính sách về công nghiệp văn hóa (điện ảnh) tại Việt Nam.

Thông tin trên được ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng công tác năm 2023 diễn ra ngày 28/2 tại Hà Nội. Ngoài ra, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức hội nghị về Công ước năm 2003 về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Theo đó, trọng tâm trong năm 2023, UNESCO sẽ thúc đẩy các sáng kiến dành cho thanh niên và những người làm sáng tạo, đẩy mạnh các diễn đàn và mạng lưới quốc tế kết nối Hà Nội tới khu vực châu Á và châu Âu. Để thúc đẩy hoạt động này, Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp với Ban thư ký UNESCO, các cơ quan chuyên môn của tổ chức, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và khu vực, Ủy ban quốc gia các nước; phát huy vai trò của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trong công tác điều phối, tư vấn, hỗ trợ và giám sát các hoạt động của các tiểu ban, tiểu ban chuyên môn, các địa phương trong khuôn khổ hợp tác với UNESCO.

Cụ thể, Việt Nam sẽ phát huy vai trò thành viên tích cực, chủ động tại Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng UNESCO, Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025, Ủy ban Công ước và khuyến nghị 2021-2023, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2021-2025, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022-2026 và triển khai vận động ứng cử của Việt Nam vào Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027; tiếp tục triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021-2025.

MH


Có thể bạn quan tâm