March 2, 2024, 9:15 pm

Trong tháng 10 sẽ chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Ngày 12.10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, hiệp hội về kinh phí chi trả tiền khen thưởng cho các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2023.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu đại diện các bộ ngành, hiệp hội trao đổi thẳng thắn, chỉ rõ vướng mắc trong việc chi trả tiền thưởng nằm ở quy định nào, khâu nào, cơ quan nào, nguyên nhân do đâu, qua đó đề xuất giải pháp khắc phục ngay những vướng mắc để giải quyết dứt điểm. Các cơ quan chức năng để xảy ra chậm trễ cần phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo đó, đại diện Bộ Tài chính đã báo cáo về quy định, trình tự, thủ tục liên quan đến chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, trong đó có sự điều chỉnh trong thực hiện chi trả tiền thưởng. Bộ Tài chính thừa nhận “trước đây làm chưa chuẩn, nay chuẩn hóa lại”, đồng thời đề xuất phương án để xử lý ngay trong tháng 10.2023. Đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch giải trình về quy trình, thủ tục xét tặng giải thưởng và nguyên nhân của những vướng mắc vừa qua, đồng thời cũng nhận trách nhiệm để xảy ra sự chậm trễ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ đến thời điểm hiện tại, việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2023 là rất chậm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu 2 bộ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra trường hợp tương tự sau này.

Như vậy, trên tinh thần cuộc họp, kinh phí để chi cho giải thưởng sẽ được các Bộ, ngành liên quan thực hiện trong tháng 10.

QH


Có thể bạn quan tâm