May 24, 2024, 1:28 pm

Tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 984/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Cụ thể, Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ tập trung vào một số nhóm nội dung: Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Triển khai văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật; Tăng cường năng lực phản ứng chính sách và nghiên cứu hoàn thiện thể chế lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm.

Lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh sẽ được tổ chức lần lượt từ tháng 5 đến tháng 7. Tại miền Bắc, lớp tập huấn dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024 tại Thành phố Hải Phòng. Tại miền Trung, lớp tập huấn diễn ra vào tháng 6/2024 tại Thành phố Đà Nẵng. Tại miền Nam, lớp tập huấn diễn ra vào tháng 7/2024 tại Thành phố Cần Thơ.

VK


Có thể bạn quan tâm