February 29, 2024, 5:37 am

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhân kỷ niệm 75 năm ngày báo Văn nghệ ra số đầu tiên

 

                         

 

   Hà Nội ngày 24/10/2023

 

Kính gửi: Tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo Văn nghệ

 

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập và xuất bản số báo đầu tiên, thay mặt Ban Cán sự đảng Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi thân ái gửi tới Tập thể cán bộ, các Nhà văn, Nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua ba phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển, Báo Văn nghệ đã luôn là diễn đàn quan trọng về văn hoá, văn học nghệ thuật của công chúng và xã hội. Đặc biệt, trong suốt hai cuộc kháng chiến cứu nước, Báo Văn nghệ là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ cộng tác viên là văn nghệ sỹ ưu tú, những người dùng ngòi bút đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tạo nên nhiều tác phẩm được bạn đọc trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao.   Đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng, Báo Văn nghệ tiếp tục là nơi hội tụ các văn nghệ sỹ luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, bằng tài năng, tâm huyết để cho ra đời nhiều tác phẩm góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tôn vinh hình tượng con người Việt Nam nhân văn, sáng tạo, giàu khát vọng cống hiến vì tiến bộ xã hội, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; Vì một Việt Nam thịnh vượng và hùng cường.   Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập và xuất bản số báo đầu tiên, thay mặt Ban Cán sự Đảng Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi trân trọng chúc Báo Văn nghệ tiếp tục phát huy bề dày truyền thống để cho ra đời nhiều ấn phẩm ngày càng hay, hấp dẫn và hiện đại góp phần giữ gìn, vun đắp và xây dựng nền văn học Việt Nam nói riêng, nền văn hóa Việt Nam nói chung tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.   Chúc tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên, các nhà văn, nhà báo của Báo Văn nghệ cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công Thân ái Hồ Đức Phớc Ủy viên BCH Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Có thể bạn quan tâm