May 24, 2024, 2:39 pm

“Nhà Tây Sơn” những khác biệt lấp đầy sử liệu

 

Cuốn sách "Nhà Tây Sơn" được thực hiện nhân kỷ niệm 235 Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Đây là thành quả suốt 50 năm miệt mài tìm tòi, sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép các sự kiện lịch sử về nhà Tây Sơn. Tác phẩm được viết năm 1983, khi đó, nhà văn Quách Tấn đã trên 70 tuổi, với sự giúp đỡ đắc lực của con trai Quách Giao.

Bìa sách

"Nhà Tây Sơn" là tập hợp những tư liệu được chọn lọc, sắp xếp có hệ thống, những điều mà các tác giả thấy nên chép, đáng chép. Các bộ sử trước viết về nhà Tây Sơn thường chỉ chú trọng đến vua Quang Trung, ít nói đến các tướng võ, các quan văn đã giúp nhà Tây Sơn xây dựng sự nghiệp. Tập sách này lấp được phần nào những chỗ khuyết ấy.

Theo đó, cuốn sách “Nhà Tây Sơn”, bên cạnh những chi tiết mới và tỉ mỉ, còn có những thông tin khác biệt so với các tài liệu và sách báo đã công bố về nhà Tây Sơn. Có thể kể đến là về tên cha mẹ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ; việc xác định quê quán của Đô đốc Trần Quang Diệu; mối liên quan giữa các tướng lĩnh Tây Sơn như Bùi Thị Xuân và Ngô Văn Sở, Đô đốc Đặng Văn Long và Đô đốc Đặng Tiến Đông...

Tác phẩm được viết với phương pháp ghi chép lại các sự kiện lịch sử theo sự phản ánh của nhân dân địa phương, cụ thể là theo lời truyền của các bậc trưởng thượng từng sống trong thời Tây Sơn ở đất Tây Sơn và viết dựa theo các tư liệu lịch sử đáng tin cậy gồm 12 bộ sử ký về nhà Tây Sơn được nhân dân lưu giữ, cùng với các tài liệu lịch sử trong và ngoài nước có liên quan tới phong trào Tây Sơn. Cách ghi chép cũng rất sinh động, dễ đọc.

Thảo Vy ( tổng hợp)


Có thể bạn quan tâm