May 18, 2024, 7:13 am

Luật Di sản văn hóa: Chỉnh sửa để thích ứng

 

 

Góc Tràng An. Ảnh Internet

Ngày 13-11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý hồ sơ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) với sự tham gia của đông đảo nhà quản lý và nghiên cứu văn hóa.

Theo đó, trước tính cấp thiết của việc cần phải có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời và phù hợp Luật  Di sản Văn hóa với tình hình mới, tại hội nghị, các đại biểu góp ý tập trung vào 6 nhóm vấn đề. Trong đó, trọng tâm là hệ thống khái niệm và quy trình nhận diện, ghi danh, xếp hạng  di sản văn hóa; quyền sở hữu và các quyền liên quan tới di sản văn hóa; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; cơ chế huy động, thu hút tổng thể các nguồn lực xã hội tích cực tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa...

Cũng tại hội nghị, hội thảo, nhiều vấn đề nóng và còn gặp nhiều vướng mắc trong lĩnh vực di sản văn hóa cũng được các đại biểu đặt ra như đưa di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); bổ sung quy định về bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; quy định về mua và đưa di vật, cổ vật có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước; các chế độ, chính sách cho các nghệ nhân trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể…

Ngoài ra, đối với hoạt động bảo tàng và di sản tư liệu, nhiều đại biểu cũng cho rằng cần phải hoàn thiện hành lang pháp lý và chính sách của địa phương cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản tư liệu nói riêng.

NP


Có thể bạn quan tâm