June 21, 2024, 7:10 pm

“Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xuất bản lần thứ chín

 

 

Chiều 3-5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức Lễ giới thiệu sách “Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Là Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công trình, bài viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Năm 1958, nhân dịp kỷ niệm bốn năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng đã viết bài Điện Biên Phủ đăng báo Nhân Dân và được Nhà xuất bản Sự thật (tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) xuất bản hai lần vào các năm 1958, 1960 với nhan đề Bài học thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Năm 1964, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trên cơ sở bài viết Điện Biên Phủ đăng trên báo Nhân Dân, Đại tướng đã bổ sung và viết thành cuốn sách cùng tên. Từ năm 1964 đến nay, cuốn sách tiếp tục được bổ sung tư liệu, tái bản vào các năm 1969, 1979, 1994, 1998, 2004, 2009, 2013, 2016, 2018... và năm nay 2024.

Lần đầu tiên cuốn sách có trích báo cáo kết luận tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Điện Biên Phủ tổ chức ngày 28-7-1954. Theo ông Võ Hồng Nam, đó chính là những số liệu, những trang báo cáo vẫn còn "vương" khói súng. Cũng trong cuốn sách được tái bản, có thêm bài Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực cách mạng và tinh thần triệt để chấp hành mệnh lệnh, đảm bảo toàn thắng cho chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, để thuận tiện cho bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu và tra cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản điện tử cuốn sách trên trang https://sachquocgia.vn/

Cuốn sách Điện Biên Phủ gồm ba nội dung chính: 

Phần thứ nhất: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ: đó là những lá thư Bác Hồ gửi cho cán bộ chiến sĩ mặt trận, gửi cán bộ cung cấp và đồng bào dân công, thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ…

Phần thứ hai: Điện Biên Phủ: là các bài viết phân tích về bối cảnh lịch sử, chiến thuật chiến lược, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại…

Phần thứ ba: Các bài viết về Điện Biên Phủ: là các bài báo, bài trả lời phỏng vấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với báo chí trong và ngoài nước về trận Điện Biên Phủ… Trong đó có bài báo Đại tướng viết về "quyết định khó khăn nhất" trong cuộc đời cầm quân của ông khi làm tổng chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngoài ra sách còn có phần Phụ lục, cung cấp một số nhật lệnh, thư, lệnh động viên, mệnh lệnh tiến công, báo cáo, lịch diễn biến những sự kiện chính của Chiến dịch Điện Biên Phủ…

Thảo Vy ( tổng hợp)


Có thể bạn quan tâm