March 5, 2024, 4:03 am

Trưng bày chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1969

Ngày 17/5, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm "Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 – 1969" và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch".

Triển lãm được trưng bày gồm hơn 200 lệnh, sắc lệnh lưu trữ cùng nhiều văn bản bút tích và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1969. Đây cũng là quãng thời gian 24 năm Hồ Chí Minh ở cương vị cao nhất là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những sắc lệnh, lệnh cùng các văn bản có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1945-1969

Nội dung triển lãm gồm có 2 phần: Phần 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xây dựng hệ thống chính quyền nhân dân, kiên trì giải pháp ngoại giao để bảo vệ thành quả cách mạng và lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân thắng lợi (1945- 1954); Phần 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc cải tạo xây dựng XHCN và bảo vệ miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, mở rộng quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các lực lượng hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới (1954 – 1969).

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ khai mạc triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch".

Trưng bày chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1969 - Ảnh 5.

Bộ tem bưu chính "Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch"

Bộ tem bưu chính gồm 01 mẫu tem và 01 blốc với giá mặt 4000đ và 15000đ, khuôn khổ tem 43 x 32 (mm), khuôn khổ blốc 100 x 70 (mm) do họa sỹ Lê Khánh Vương (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 17/5/2023 đến ngày 31/12/2024.

Với phong cách thiết kế đồ họa, cô đọng, mẫu tem thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc trong nhà sàn, mẫu blốc giới thiệu ngôi nhà sàn và khái quát khung cảnh vườn cây, ao cá quanh nhà sàn.

BTC kỳ vọng, triển lãm và trưng bày sẽ tiếp tục bồi đắp nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

H.A


Có thể bạn quan tâm