May 24, 2024, 3:26 pm

Tổ chức Trại sáng tác viết kịch bản Văn học năm 2024

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học và Trại sáng tác cho các tác giả viết kịch bản văn học năm 2024.

Cụ thể, theo Quyết định, Bộ giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học và Trại sáng tác cho các tác giả viết kịch bản văn học năm 2024. Thời gian tổ chức trại sáng tác vào  quý II, III, năm 2024 tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Thông qua trại viết, các văn nghệ sĩ sẽ có thêm kiến thức về các chuyên ngành văn học nghệ thuật, thực hiện tốt hơn chức năng thẩm định, đánh giá tác phẩm, tác giả; phát hiện các giá trị, các quy luật, dự báo, phát hiện cái mới; tham gia điều chỉnh, định hướng cho sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật, theo kịp thực tiễn sáng tác.

QH


Có thể bạn quan tâm