June 26, 2024, 5:46 am

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2024.

Tích cực hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tháng hành động “Cơ quan làm việc không khói thuốc lá”, tuyệt đối không hút thuốc lá tại nơi làm việc, phòng họp, khuôn viên, lối đi chung và khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng từ ngày 31/5 đến hết ngày 30/6/2024.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành nghiêm theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở GTVT được giao chỉ đạo nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc lá của người đứng đầu được quy định tại Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (Điều 6, Điều 14).

Bên cạnh đó, đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống, tác hại thuốc lá của đơn vị; xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm. Trong đó, đề ra các giải pháp kiểm tra giám sát gắn với quy định thưởng, phạt cụ thể; Không kinh doanh mua bán thuốc lá dưới mọi hình thức trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Đối với các đơn vị quản lý bến xe khách, bến phà, bến thuy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức các hoạt động truyền thông- giáo dục sức khỏe về PCTHTL đến công nhân viên, ngưởí lao động của đơn Vị. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thê giối không thuôc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuôc lá 25-31/5/2024 bằng nhiều hình thức phù hợp như: treo băng rôn, áp phích, phát thanh tuyên truyền, tổ chức cuộc thi…

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Đoàn thanh niên Sở phát huy vai trò xung kích, bản lĩnh của thanh niên; Xây dựng kế hoạch hành động, vận động thanh niền trong toàn ngành “Nói không với thuốc lá”, tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động sao cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Đoàn.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thường xuyên, đột xuất kiểm tra và lập biên bản các trường hợp công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị Sở đang làm việc, liên hệ công tác tại cơ quan Sở có sử dụng thuốc lá trong thời gian hưởng ứng tháng hành động.

V.T (nguồn Quỹ PCTH của thuốc lá – Bộ Y tế)


Có thể bạn quan tâm