March 2, 2024, 9:07 pm

Mấy ý kiến về chương trình lý luận văn học ở đại học và phổ thông

Lý luận văn học là một bộ môn quan trọng trong ngành Văn học. Ở bậc đại học, sinh viên được học môn này suốt từ đầu đến cuối khóa học. Nhưng trong chương trình phổ thông trước đây, kiến thức Lý luận văn học chưa được chú trọng đúng mức. Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới môn Ngữ văn. Đây là dịp để chúng xem xét sự kết nối giữa chương trình Lý luận văn học ở đại học và trung học. Từ đó, đề xuất phương hướng dạy bộ môn này ở bậc đại học.


Có thể bạn quan tâm